kabaleta

Text hesla

kabaleta, taliansky cabaletta, cobola, cobla, francúzsky cavalette — v hudobnohistorickom vývoji viacznačný pojem:

1. v 18. stor. krátka operná ária s jednoduchou piesňovou formou so spevnou melodikou a s presne diferencovaným opakujúcim sa rytmom, podobná kavatíne. Jednou z najznámejších je kabaleta La bella imagine v opere Paris a Helena Ch. W. Glucka;

2. od začiatku 19. stor. záverečný úsek árie, dueta alebo ansámblového finále opery aj oratória, ktorým sa graduje a zvýrazňuje vokálny výraz. Vyznačuje sa durovou tonalitou, rýchlym tempom, pravidelným a úderným rytmom a virtuóznymi figuráciami. V talianskej romantickej opere kabaleta spravidla nadväzuje na pokojnejšiu kavatínu (→ stretta). Vrchol dosiahla v romantických operách G. Donizettiho a v ranej tvorbe G. Verdiho.

Zverejnené v marci 2017.

Kabaleta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabaleta