kabačka

Text hesla

kabačka — hovorový názov valcovitého plodu tekvice obyčajnej kabačkovej (Cucurbita pepo convarieta giromontiina).

Zverejnené v marci 2017.

Kabačka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabacka