k

Text hesla

kfyz. a) značka jednotky karát, b) značka predpony kilo-, c) značka staršej jednotky výkonu kôň, d) označenie Boltzmannovej konštanty.

Zverejnené v marci 2017.

K [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/k-0