K

Text hesla

K

1. fyz. značka jednotky kelvin;

2. chem. značka draslíka;

3. náb. skratka novozákonných listov (v spojení s poradovým číslom) apoštola Pavla Korinťanom: Prvý list Korinťanom (1 K), Druhý list Korinťanom (2 K); → epištola; → Pavol z Tarzu; → Biblia.

Zverejnené v marci 2017.

K [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/k