Južný tichomorský chrbát

Text hesla

Južný tichomorský chrbát — oceánsky chrbát v juž. časti Tichého oceána, pokračovanie Východného tichomorského chrbta. Oddeľuje Juhozápadnú tichomorskú panvu od menších panví v blízkosti Antarktídy.

Text hesla

Južný tichomorský chrbát — oceánsky chrbát v juž. časti Tichého oceána, pokračovanie Východného tichomorského chrbta. Oddeľuje Juhozápadnú tichomorskú panvu od menších panví v blízkosti Antarktídy.

Zverejnené v novembri 2013.

Južný tichomorský chrbát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juzny-tichomorsky-chrbat