Jutsko

Text hesla

Jutsko — zaužívaný skrátený názov Jutského polostrova.

Text hesla

Jutsko — zaužívaný skrátený názov Jutského polostrova.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jutsko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jutsko