Justícia

Text hesla

Justícia — protifašistická odbojová občianska skupina, ktorá 1939 – 45 pôsobila na Slovensku ako jedna z najaktívnejších v rámci občianskeho odboja. Nazvaná podľa kníhkupectva Justícia v Bratislave, ktoré jeho spolumajiteľ, poručík Oldřich Seiler (*1915, †1945, bývalý dôstojník česko-slovenskej armády českej národnosti, zahynul v koncentračnom tábore Mauthausen), dal k dispozícii na ilegálnu činnosť. Vedúcou osobnosťou skupiny bol lekár, profesor K. Koch. Skupina združovala prevažne českých antifašistov z radov inteligencie, pracovníkov hospodárskych a zdravotných inštitúcií, súkromných podnikateľov ap. Nemala vybudovanú pevnú konšpiračnú a organizačnú sieť. Väčšina jej spolupracovníkov bola zapojená v ilegálnej činnosti i v ďalších skupinách. Politicky sa orientovala na československú vládu v londýnskom exile, čím bola najbližšie k skupine Flóra, s ktorou aj úzko spolupracovala. Udržiavala styky s viacerými spravodajskými skupinami v Protektoráte Čechy a Morava i na Slovensku, ako aj s dôstojníkmi slovenskej armády (najmä prostredníctvom J. Goliana), príslušníkmi žandárstva a Ústredňou štátnej bezpečnosti. Pomáhala českým dôstojníkom, väzneným a prenasledovaným antifašistom a rasovo prenasledovaným a ich rodinám najmä pri ilegálnych prechodoch cez Slovensko na Balkán a do záp. Európy, spoluorganizovala partizánske hnutie najmä na vých. Slovensku a v Bratislave a plnila aj spravodajské úlohy pre československú vládu v Londýne. Po ochabnutí činnosti Flóry v polovici 1944 fakticky prevzala jej odbojové aktivity na záp. Slovensku a v Bratislave a počas SNP ich rozšírila o spoluprácu s vedením KSS na povstaleckom území. R. 1944 – 45 nemecké nacistické bezpečnostné orgány odhalili a zatkli viacerých jej členov, niektorí neskôr zahynuli v koncentračných táboroch.

Text hesla

Justícia — protifašistická odbojová občianska skupina, ktorá 1939 – 45 pôsobila na Slovensku ako jedna z najaktívnejších v rámci občianskeho odboja. Nazvaná podľa kníhkupectva Justícia v Bratislave, ktoré jeho spolumajiteľ, poručík Oldřich Seiler (*1915, †1945, bývalý dôstojník česko-slovenskej armády českej národnosti, zahynul v koncentračnom tábore Mauthausen), dal k dispozícii na ilegálnu činnosť. Vedúcou osobnosťou skupiny bol lekár, profesor K. Koch. Skupina združovala prevažne českých antifašistov z radov inteligencie, pracovníkov hospodárskych a zdravotných inštitúcií, súkromných podnikateľov ap. Nemala vybudovanú pevnú konšpiračnú a organizačnú sieť. Väčšina jej spolupracovníkov bola zapojená v ilegálnej činnosti i v ďalších skupinách. Politicky sa orientovala na československú vládu v londýnskom exile, čím bola najbližšie k skupine Flóra, s ktorou aj úzko spolupracovala. Udržiavala styky s viacerými spravodajskými skupinami v Protektoráte Čechy a Morava i na Slovensku, ako aj s dôstojníkmi slovenskej armády (najmä prostredníctvom J. Goliana), príslušníkmi žandárstva a Ústredňou štátnej bezpečnosti. Pomáhala českým dôstojníkom, väzneným a prenasledovaným antifašistom a rasovo prenasledovaným a ich rodinám najmä pri ilegálnych prechodoch cez Slovensko na Balkán a do záp. Európy, spoluorganizovala partizánske hnutie najmä na vých. Slovensku a v Bratislave a plnila aj spravodajské úlohy pre československú vládu v Londýne. Po ochabnutí činnosti Flóry v polovici 1944 fakticky prevzala jej odbojové aktivity na záp. Slovensku a v Bratislave a počas SNP ich rozšírila o spoluprácu s vedením KSS na povstaleckom území. R. 1944 – 45 nemecké nacistické bezpečnostné orgány odhalili a zatkli viacerých jej členov, niektorí neskôr zahynuli v koncentračných táboroch.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Justícia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/justicia-1