Jurasovová, Helena

Text hesla

Jurasovová, Helena, 2. 7. 1933 Bratislava — slovenská tanečná pedagogička, choreografka a tanečnica, dcéra Janka Blaha a Heleny Bartošovej-Schützovej.

V roku 1962 absolvovala štúdium pedagogiky tanca u Štefana Tótha a Roberta Brauna na VŠMU, 1952 – 56 pôsobila ako sólová tanečnica vo Vojenskom umeleckom súbore, 1961 – 63 a 1978 – 84 ako pedagogička na rôznych školách umeleckého zamerania, 1963 – 67 v Osvetovom ústave a 1984 – 90 na VŠMU v Bratislave. Po roku 1990 absolvovala niekoľkomesačné stáže v Kanade. V roku 1968 založila detský folklórny súbor Vienok, ktorého bola dlhoročnou riaditeľkou a choreografkou a s ktorým pre televíziu a film vytvorila choreografie Svadba u Hrebíčkov (1973, hudba Milan Dubovský), Pozdrav z Liptova (1975, hudba Tibor Andrašovan), Hanča, Janko, Lucia (1977, hudba Svetozár Stračina; filmové spracovanie v réžii Martina Ťapáka získalo v 1978 bronzovú harfu na medzinárodnom televíznom festivale Zlatá harfa v Dubline).

Ďalšie choreografie: Sedemdesiat sukieň mala (1981, hudba S. Stračina), Tancujeme na pesničky (1986), televízne spracovanie opery Martin a slnko (1975, hudba Tibor Frešo), scénická kompozícia Šťastný princ (1981, hudba Juraj Hatrík). Realizovala aj choreografie pre SND, napr. opier Príhody líšky Bystroušky (1991), Carmen (1992), Bohéma (1994) a Predaná nevesta (1996) a hry Ženský zákon (1996), ako aj choreografie pre Slovenskú televíziu, napr. seriálu My sme malí muzikanti (1976) a filmového muzikálu Guľôčky (1982).

Je autorkou metodickej príručky Tanečno-hudobná príprava detí (1973), knihy Janko Blaho v spomienkach (2008, s CD nosičom Zaspievaj, sláviček) a spoluautorkou (s Helenou Žitňanovou) metodických príručiek pre tanečný odbor základných umeleckých škôl.

Nositeľka štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy (2021).

Text hesla

Jurasovová, Helena, 2. 7. 1933 Bratislava — slovenská tanečná pedagogička, choreografka a tanečnica, dcéra Janka Blaha a Heleny Bartošovej-Schützovej.

V roku 1962 absolvovala štúdium pedagogiky tanca u Štefana Tótha a Roberta Brauna na VŠMU, 1952 – 56 pôsobila ako sólová tanečnica vo Vojenskom umeleckom súbore, 1961 – 63 a 1978 – 84 ako pedagogička na rôznych školách umeleckého zamerania, 1963 – 67 v Osvetovom ústave a 1984 – 90 na VŠMU v Bratislave. Po roku 1990 absolvovala niekoľkomesačné stáže v Kanade. V roku 1968 založila detský folklórny súbor Vienok, ktorého bola dlhoročnou riaditeľkou a choreografkou a s ktorým pre televíziu a film vytvorila choreografie Svadba u Hrebíčkov (1973, hudba Milan Dubovský), Pozdrav z Liptova (1975, hudba Tibor Andrašovan), Hanča, Janko, Lucia (1977, hudba Svetozár Stračina; filmové spracovanie v réžii Martina Ťapáka získalo v 1978 bronzovú harfu na medzinárodnom televíznom festivale Zlatá harfa v Dubline).

Ďalšie choreografie: Sedemdesiat sukieň mala (1981, hudba S. Stračina), Tancujeme na pesničky (1986), televízne spracovanie opery Martin a slnko (1975, hudba Tibor Frešo), scénická kompozícia Šťastný princ (1981, hudba Juraj Hatrík). Realizovala aj choreografie pre SND, napr. opier Príhody líšky Bystroušky (1991), Carmen (1992), Bohéma (1994) a Predaná nevesta (1996) a hry Ženský zákon (1996), ako aj choreografie pre Slovenskú televíziu, napr. seriálu My sme malí muzikanti (1976) a filmového muzikálu Guľôčky (1982).

Je autorkou metodickej príručky Tanečno-hudobná príprava detí (1973), knihy Janko Blaho v spomienkach (2008, s CD nosičom Zaspievaj, sláviček) a spoluautorkou (s Helenou Žitňanovou) metodických príručiek pre tanečný odbor základných umeleckých škôl.

Nositeľka štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy (2021).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jurasovová, Helena [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jurasovova-helena