Jura

Text hesla

Jura [fr. žü-; nem. ju-] — kantón v severozáp. Švajčiarsku pri hranici s Francúzskom v pohorí Jura; rozloha 839 km2, 73-tis. obyvateľov (2017), administratívne stredisko Delémont. Úradný jazyk: francúzština. Priemysel strojársky, jemnej mechaniky (najmä výroba hodiniek), tabakový, textilný. Významná poľnohospodárska oblasť, pestovanie krmovín, zemiakov a i.; chov dobytka a koní.

Text hesla

Jura [fr. žü-; nem. ju-] — kantón v severozáp. Švajčiarsku pri hranici s Francúzskom v pohorí Jura; rozloha 839 km2, 73-tis. obyvateľov (2017), administratívne stredisko Delémont. Úradný jazyk: francúzština. Priemysel strojársky, jemnej mechaniky (najmä výroba hodiniek), tabakový, textilný. Významná poľnohospodárska oblasť, pestovanie krmovín, zemiakov a i.; chov dobytka a koní.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jura [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jura