junior

Text hesla

junior [lat.] — mladší; opak: senior;

1. skratka jr. (anglický spôsob písania Jr.), jun. — mladší z dvoch mužov rovnakého mena, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu (zvyčajne syn); skratka sa uvádza za menom;

2. športovec (pretekár) v nižšej vekovej kategórii, podľa druhu športu od 18 do 20 (21 – 23) rokov.

Text hesla

junior [lat.] — mladší; opak: senior;

1. skratka jr. (anglický spôsob písania Jr.), jun. — mladší z dvoch mužov rovnakého mena, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu (zvyčajne syn); skratka sa uvádza za menom;

2. športovec (pretekár) v nižšej vekovej kategórii, podľa druhu športu od 18 do 20 (21 – 23) rokov.

Zverejnené v novembri 2013.

Junior [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/junior