jungle style

Text hesla

jungle style [džangl stájl; angl.] — špecifický spôsob hry na dychových hudobných nástrojoch uplatňovaný v džezovej hudbe, odvodený z vokálneho charakteru tradičného džezu. Hráči nástrojmi vytvárali pomocou sordín zvukové efekty pripomínajúce hlasy zvierat v džungli (angl. jungle = džungľa; odtiaľ názov). Termín sa spája s určitým obdobím pôsobenia orchestra D. Ellingtona a jeho sólistov, ktorí jungle style uviedli do umeleckej praxe (trubkár James Wesley „Bubber“ Miley, *1903, †1932; a pozaunista Joe „Tricky Sam“ Nanton, *1904, †1946).

Zverejnené v novembri 2013.

Jungle style [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jungle-style