Junger, Ján

Text hesla

Junger, Ján, 16. 9. 1953 Rožňava — slovenský športový vedec a pedagóg. R. 1997 – 2004 vedúci Katedry telesnej výchovy a športu na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (PU), zakladateľ a prvý dekan Fakulty športu PU (od 2004); 2001 profesor. R. 1997 – 2001 prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu, spoluzakladateľ Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport na Slovensku, má osobný podiel na vzniku systému vied o športe s troma vednými odbormi. Zaoberá sa problematikou pohybovej aktivity detí predškolského veku, športu pre všetkých a životného štýlu, filozofiou a sociológiou športu, metodológiou vied o športe ap. Autor viacerých monografií a mnohých odborných knižných prác z oblasti športu, napr. Didaktika športu pre všetkých (1991), Telesná výchova a šport (1995), Tréner a cvičiteľ rekreačnej telesnej výchovy a športu (1995), Úvod do športovej kinantropológie (1996), Pohybové programy pre všetkých alebo Ty, Ja a všetci spolu (1998), Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku (2000) a Turistika a športy v prírode (2002).

Text hesla

Junger, Ján, 16. 9. 1953 Rožňava — slovenský športový vedec a pedagóg. R. 1997 – 2004 vedúci Katedry telesnej výchovy a športu na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (PU), zakladateľ a prvý dekan Fakulty športu PU (od 2004); 2001 profesor. R. 1997 – 2001 prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu, spoluzakladateľ Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport na Slovensku, má osobný podiel na vzniku systému vied o športe s troma vednými odbormi. Zaoberá sa problematikou pohybovej aktivity detí predškolského veku, športu pre všetkých a životného štýlu, filozofiou a sociológiou športu, metodológiou vied o športe ap. Autor viacerých monografií a mnohých odborných knižných prác z oblasti športu, napr. Didaktika športu pre všetkých (1991), Telesná výchova a šport (1995), Tréner a cvičiteľ rekreačnej telesnej výchovy a športu (1995), Úvod do športovej kinantropológie (1996), Pohybové programy pre všetkých alebo Ty, Ja a všetci spolu (1998), Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku (2000) a Turistika a športy v prírode (2002).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Junger, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/junger-jan