jump

Text hesla

jump [džamp; angl.] — skok;

1. hud. spôsob hry v džezovej hudbe, keď sa v oblasti melodiky, harmónie alebo rytmu nepostupuje po malých krokoch, ale skokom. Ide o džezový prejav sprevádzaný rýchlym tempom a výrazným rovnomerným alebo ostro akcentovaným rytmom s jednoduchou riffovou melodikou (opakujúca sa melodická, príp. harmonická fráza alebo motív) a offbeatovým frázovaním (mimo pravidelnej rytmickej pulzácie);

2. inform. prechod z jedného miesta v programe na iné miesto realizovaný inštrukciou go to (→ príkaz skoku).

Zverejnené v novembri 2013.

Jump [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jump