Jumo

Text hesla

Jumo — v marijskej mytológii meno viacerých bohov, z ktorých najvyšší, hlavný boh sa nazýval Kugu Jumo (Veľký boh). V posvätnom háji mu bol zasvätený najvýchodnejší strom a každý Marijčan mu musel aspoň raz v živote priniesť obetu (koňa alebo kravu). V 19. stor. bol stotožnený s kresťanským Bohom a bol vytvorený obraz jediného boha Tyn Oš Poro Kugu Jumo (Jediný svetlý, dobrý, veľký boh, aj boh života a sveta).

Zverejnené v novembri 2013.

Jumo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jumo