júliovité

Text hesla

júliovité, Juliidae — čeľaď z kmeňa mäkkýše (Mollusca), trieda ulitníky (Gastropoda), podtrieda zadožiabrovce (Opistobranchia). Ich systematické zaradenie bolo v minulosti sporné; morfologicky sú prechodným článkom medzi lastúrnikmi a ulitníkmi, v 19. stor. patrili medzi lastúrniky (Bivalvia) do čeľade slávkovité (Mytilidae), v súčasnosti sa na základe viacerých anatomických znakov zaraďujú medzi ulitníky. Drobné morské živočíchy s oválnosrdcovitou hrubou pevnou schránkou nenápadnej farby (prispôsobenou zeleným riasam rodu Caulerpa, ktorými sa živia) zloženou z dvoch častí spojených väzom, v ktorej sa nachádza zvyčajne zelené telo. Júliovité sú známe už od treťohôr (okolo 40 miliónov rokov), dlhé obdobie však len ako fosílie alebo prázdne schránky bez živočíchov; živé jedince boli po prvýkrát objavené až 1956 pri japonskom pobreží. Patrí sem napr. rod júlia (Berthelinia, Julia) s druhmi Julia japonica, Julia burni a Julia zebra, ktoré sa vyskytujú prevažne v tropických moriach.

Zverejnené v novembri 2013.

Júliovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juliovite