juhoslovenská uhoľná panva

Text hesla

juhoslovenská uhoľná panva — hnedouhoľná panva v povodí Ipľa a Slanej medzi Šahami na západe a Tornaľou na východe, na juhu pokračuje do Maďarska. Predstavuje čiastkovú okrajovú panvu veľkej mladotreťohornej Panónskej panvy. V smere severozápad – juhovýchod je zlomami rozčlenená na niekoľko tektonických celkov. K jej segmentácii spojenej s vývojom jazier a močiarov došlo v karpate. Vyskytujú sa v nej hnedouhoľné sloje, z ktorých dva majú ekonomický význam: sloj tiahnuci sa záp. časťou panvy (od obce Horné Plachtince juž. smerom k obci Dolné Plachtince) a sloj v oblasti mesta Modrý Kameň (modrokamenská uhoľná panva; na jej juhových. okraji sa v Bani Dolina pri meste Veľký Krtíš ťaží hnedé uhlie dodnes).

Zverejnené v novembri 2013.

Juhoslovenská uhoľná panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhoslovenska-uholna-panva