juhoslovanské divadlo

Text hesla

juhoslovanské divadlo — divadlo na území bývalej Juhoslávie. Vyvíjalo sa v prostredí kultúrnych kontextov jej jednotlivých národov tvoriacich 1918 – 41 a 1945 – 91 spoločný štát; → chorvátske divadlo, → macedónske divadlo, → slovinské divadlo, → srbské divadlo. Počas existencie Juhoslávie boli niektoré divadelné inštitúcie, napr. Juhoslovanská činohra (Jugoslovensko dramsko pozorište) v Belehrade (1947) a Juhoslovanské divadelné hry (Jugoslovenske pozorišne igre) v Novom Sade (1956), orientované nadnárodne, pričom vychádzali z idey spoločného štátu a juhoslovanstva.

Zverejnené v novembri 2013.

Juhoslovanské divadlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhoslovanske-divadlo