juhosibírsky geoelement

Text hesla

juhosibírsky geoelement — geoelement s ťažiskom rozšírenia najmä v oblasti juhozáp. Sibíri. Jeho taxóny znášajú dlhé mrazivé zimy a horúce letá a vzhľadom na krátke prechodné ročné obdobia jar a jeseň majú kratšie vegetačné obdobie.

Zverejnené v novembri 2013.

Juhosibírsky geoelement [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhosibirsky-geoelement