Juhosandwichská priekopa

Text hesla

Juhosandwichská priekopa [-sendvič-] — oceánska priekopa v juhozáp. časti Atlantického oceána tiahnuca sa vých. od Južných Sandwichových ostrovov; max. hĺbka 8 428 m.

Text hesla

Juhosandwichská priekopa [-sendvič-] — oceánska priekopa v juhozáp. časti Atlantického oceána tiahnuca sa vých. od Južných Sandwichových ostrovov; max. hĺbka 8 428 m.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Juhosandwichská priekopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhosandwichska-priekopa