Juhočínske vrchy

Text hesla

Juhočínske vrchy — horský systém vrásových pásem v juhových. Číne tiahnuci sa od Kuejčouskej plošiny na západe po Changčouský záliv (Východočínske more) na východe; dĺžka okolo 1 400 km, výška v str. časti 200 – 800 m n. m., na záp. a sev. okrajoch viac ako 1 000 m n. m., najvyšší vrch Wu-i–šan, 2 120 m n. m. Budovaný pieskovcami, vápencami (krasové javy) a bridlicami s magmatickými intrúziami. Člení sa na pásma tiahnuce sa zväčša z juhozápadu na severovýchod (dve hlavné pásma Nan-ling a Wu-i-šan), oddelené hlbokými kotlinami a dolinami riek. Na juhu sa Juhočínske vrchy strmo zvažujú k Východočínskemu moru a tvoria riasové pobrežie. Monzúnové podnebie, na juhozáp. okrajoch tropické, na ostatnom území subtropické, ročný úhrn zrážok 1 500 – 2 000 mm, časté tajfúny. Hlavné rieky: Si-ťiang, Min-ťiang, Siang-ťiang, Kan-ťiang. Pôvodná, prirodzená vegetácia reprezentovaná vždyzelenými tropickými lesmi (na juhu) a subtropickými horskými lesmi (na severe) je zachovaná iba v ťažko dostupných oblastiach. Najväčšie mestá: Wu-čou, Liou-čou, Kuej-jang a Kanton. Rozvinuté poľnohospodárstvo, pestovanie ryže (dve úrody ročne), čajovníka, cukrovej trstiny a tropického ovocia; chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Ťažba rúd cínu, volfrámu, mangánu, železa, antimónu a uránu, ako aj čierneho uhlia. Hustá cestná sieť, viacero železničných tratí spájajúcich pobrežie s vnútrozemím.

Zverejnené v novembri 2013.

Juhočínske vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhocinske-vrchy