Juhoázijské združenie pre regionálnu spoluprácu

Text hesla

Juhoázijské združenie pre regionálnu spoluprácu, anglicky South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC — regionálna organizácia juhoázijských štátov so sídlom v Káthmandu. Založená 1985 v Dháke s cieľom zrýchliť ekonomický rast a sociálny i kultúrny rozvoj v členských štátoch (Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, od 2007 aj Afganistan) a zmierniť, resp. odstrániť napätie v oblasti, zlepšiť kvalitu života obyvateľstva juž. Ázie, posilniť kolektívnu bezpečnosť krajín juž. Ázie a spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj s ostatnými rozvojovými krajinami a s medzinárodnými i s regionálnymi organizáciami podobného zamerania. Základné oblasti spolupráce boli spočiatku definované v integrovanom akčnom programe a realizované prostredníctvom viacerých odborných komisií, neskôr boli rozšírené a v súčasnosti zahŕňajú poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, zdravie a aktivity obyvateľstva, zlepšenie postavenia žien, mládeže a detí, životné prostredie a lesníctvo, vedu, technológiu a meteorológiu, ako aj rozvoj ľudských zdrojov a dopravu, špeciálna pracovná skupina zabezpečuje podporu spolupráce krajín v oblasti informačných a komunikačných technológií, biotechnológie, práv duševného vlastníctva, turizmu a energetiky. R. 2006 vstúpila do platnosti Dohoda o voľnom obchode juž. Ázie (Agreement on South Asian Free Trade Area, SAFTA), ktorej cieľom je prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi krajinami.

Text hesla

Juhoázijské združenie pre regionálnu spoluprácu, anglicky South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC — regionálna organizácia juhoázijských štátov so sídlom v Káthmandu. Založená 1985 v Dháke s cieľom zrýchliť ekonomický rast a sociálny i kultúrny rozvoj v členských štátoch (Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, od 2007 aj Afganistan) a zmierniť, resp. odstrániť napätie v oblasti, zlepšiť kvalitu života obyvateľstva juž. Ázie, posilniť kolektívnu bezpečnosť krajín juž. Ázie a spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj s ostatnými rozvojovými krajinami a s medzinárodnými i s regionálnymi organizáciami podobného zamerania. Základné oblasti spolupráce boli spočiatku definované v integrovanom akčnom programe a realizované prostredníctvom viacerých odborných komisií, neskôr boli rozšírené a v súčasnosti zahŕňajú poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, zdravie a aktivity obyvateľstva, zlepšenie postavenia žien, mládeže a detí, životné prostredie a lesníctvo, vedu, technológiu a meteorológiu, ako aj rozvoj ľudských zdrojov a dopravu, špeciálna pracovná skupina zabezpečuje podporu spolupráce krajín v oblasti informačných a komunikačných technológií, biotechnológie, práv duševného vlastníctva, turizmu a energetiky. R. 2006 vstúpila do platnosti Dohoda o voľnom obchode juž. Ázie (Agreement on South Asian Free Trade Area, SAFTA), ktorej cieľom je prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi krajinami.

Zverejnené v novembri 2013.

Juhoázijské združenie pre regionálnu spoluprácu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhoazijske-zdruzenie-pre-regionalnu-spolupracu