Juhoafrické rozvojové spoločenstvo

Text hesla

Juhoafrické rozvojové spoločenstvo, anglicky Southern African Development Community, SADC — medzinárodná organizácia štátov so sídlom v Gaborone v Botswane založená 1992 na konferencii vo Windhoeku (Namíbia). Nadviazala na činnosť Juhoafrickej rozvojovej koordinačnej konferencie s cieľom vybudovať na juhu afrického kontinentu podľa vzoru Európskej únie regionálne integračné spoločenstvo (ekonomická a sociálna integrácia, politická a bezpečnostná spolupráca). R. 2010 v nej bolo združených 15 krajín: Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar (2009 po prevrate vylúčený), Malawi, Mozambik, Svazijsko, Tanzánia, Zambia, Zimbabwe, Namíbia, Južná Afrika (od 1994), Maurícius (od 1995), Konžská demokratická republika (od 1997), Seychely (1997 – 2004 a od 2008). Najvyšším orgánom je samit zložený z hláv štátov a vlád. R. 2000 začala v rámci SADC vznikať zóna voľného obchodu, ktorá v súčasnosti zahŕňa 12 štátov (2010 neboli v zóne Angola, Konžská demokratická republika a Seychely). Praktické fungovanie spoločenstva je však problematické, jeho členské štáty i organizácia ako celok zápasia predovšetkým s nedostatkom finančných zdrojov a s nedostatočnou dopravnou, komunikačnou a technickou infraštruktúrou.

Zverejnené v novembri 2013.

Juhoafrické rozvojové spoločenstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhoafricke-rozvojove-spolocenstvo