Judenburg

Text hesla

Judenburg — mesto v Rakúsku v spolkovej krajine Štajersko na rieke Mura; 9-tis. obyvateľov (2018). Priemysel kovospracujúci (výroba oceľových konštrukcií), chemický (výroba plastov), drevársky.

Judenburg prvýkrát písomne doložený 1075, od 1224 mesto. Postupne sa tam usádzali židovskí obchodníci (Židia boli z Judenburgu vyhnaní 1496). Na prelome 13. a 14. stor. predstavovalo významné obchodné centrum (o. i. tam existovala mincovňa). Mesto viackrát vyhorelo. Po 2. svetovej vojne tam bol zriadený tábor pre presídlených Židov.

Stavebné pamiatky: kostol Sankt Nikolaus (15. – 16. stor., prestavaný v 17. stor.), mestská veža (1449, prestavaná v 16. stor.), kostol Magdalenenkirche (okolo 1360, s vitrážami asi z 1400 a s freskami asi z 1370), bývalý kostol Jesuitenkirche (1364, prestavaný 1621 – 58) s bývalým jezuitským kláštorom (1620, na mieste staršieho, augustiniánskeho kláštora založeného 1364), kostol Kalvarienbergkirche (1720). Mestské historické múzeum (založené 1948). V blízkosti mesta ruiny hradu Liechtenstein (1140, prestavaný v 13. stor.), zámok Neu Liechtenstein (okolo 1650).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 6. septembra 2018.

Judenburg [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/judenburg