Júda Makabejský

Text hesla

Júda Makabejský, hebrejsky Jehuda ben Matijahu alebo Jehuda ha-Makabi, ? – 160 pred n. l. pri Elase — židovský bojovník. Pochádzal z rodu Hasmoneovcov, syn veľkňaza Matatiáša (†166 pred n. l.), vodcu hnutia proti helenizácii Judska (→ helenistický judaizmus) presadzovanej Seleukovcami. Po otcovej smrti a znesvätení jeruzalemského Chrámu (167 pred n. l.) seleukovským kráľom Antiochom IV. Epifanom sa postavil na čelo povstania Makabejcov (166 pred n. l.), 164 pred n. l. dobyl Jeruzalem a dal očistiť a znova vysvätiť Chrám (túto udalosť si Židia každoročne pripomínajú na sviatok Chanuka). R. 160 pred n. l. však v bitke pri Elase (v blízkosti dnešného mesta Ramalláh) početnému seleukovskému vojsku podľahol a padol. Pochovaný v rodinnej hrobke v Modiine (neďaleko Jeruzalema). Historicky pravdivý opis jeho činov predstavuje deuterokánonická starozákonná Prvá kniha Makabejcov (nie je súčasťou Tanachu).

Zverejnené v novembri 2013.

Júda Makabejský [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juda-makabejsky