joystick

Text hesla

joystick [džojstik; angl.], aj džojstik — inform. pákový ovládač patriaci medzi vstupné zariadenia počítača, používaný na riadenie programov, najmä počítačových hier (napr. na ovládanie leteckých simulátorov). Zvislá páka pohyblivo upevnená v pevnej základni vyvoláva svojím vychýlením v istom smere pohyb kurzora (resp. objektu) na obrazovke počítača. V súčasnosti sa informácia o vychýlení páky v určitom smere a o veľkosti jej výchylky dostáva do počítača v podobe analógového alebo digitálneho signálu pomocou USB kábla (predtým cez tzv. gameport, t. j. konektor pre vstupné zariadenie počítača na ovládanie počítačových hier). Niektoré joysticky sú doplnené ďalšími tlačidlami a ovládacími prvkami s programovateľnou funkciou. Od svojho prvého komerčného rozšírenia v 80. rokoch 20. stor. sa joysticky stále zdokonaľujú a na prelome 20. a 21. stor. bol vyvinutý joystick so spätnou väzbou, ktorý (na rozdiel od činnosti predchádzajúcich joystickov založených na koordinácii oka a ruky) pri hre reaguje na danú situáciu spätne svojím pohybom, čo umožňuje jednoduchšie a reálnejšie posudzovanie účinkov pohybu páky používateľom vďaka tomu, že používateľ cíti napr. odpor vzduchu, vietor, náraz na tehlovú stenu, spätnú silu alebo klzkosť ľadu a nereaguje na situáciu v hre iba na základe pohľadu na obrazovku. Joystick sa využíva aj v neherných aplikáciách napr. na ovládanie virtuálneho pohybu v súradnicovej sústave, na ovládanie pohybu priemyselných strojov (robotov, žeriavov ap.) alebo aplikácií v spotrebnej elektronike (napr. joysticky mobilných telefónov ovládané palcom).

Text hesla

joystick [džojstik; angl.], aj džojstik — inform. pákový ovládač patriaci medzi vstupné zariadenia počítača, používaný na riadenie programov, najmä počítačových hier (napr. na ovládanie leteckých simulátorov). Zvislá páka pohyblivo upevnená v pevnej základni vyvoláva svojím vychýlením v istom smere pohyb kurzora (resp. objektu) na obrazovke počítača. V súčasnosti sa informácia o vychýlení páky v určitom smere a o veľkosti jej výchylky dostáva do počítača v podobe analógového alebo digitálneho signálu pomocou USB kábla (predtým cez tzv. gameport, t. j. konektor pre vstupné zariadenie počítača na ovládanie počítačových hier). Niektoré joysticky sú doplnené ďalšími tlačidlami a ovládacími prvkami s programovateľnou funkciou. Od svojho prvého komerčného rozšírenia v 80. rokoch 20. stor. sa joysticky stále zdokonaľujú a na prelome 20. a 21. stor. bol vyvinutý joystick so spätnou väzbou, ktorý (na rozdiel od činnosti predchádzajúcich joystickov založených na koordinácii oka a ruky) pri hre reaguje na danú situáciu spätne svojím pohybom, čo umožňuje jednoduchšie a reálnejšie posudzovanie účinkov pohybu páky používateľom vďaka tomu, že používateľ cíti napr. odpor vzduchu, vietor, náraz na tehlovú stenu, spätnú silu alebo klzkosť ľadu a nereaguje na situáciu v hre iba na základe pohľadu na obrazovku. Joystick sa využíva aj v neherných aplikáciách napr. na ovládanie virtuálneho pohybu v súradnicovej sústave, na ovládanie pohybu priemyselných strojov (robotov, žeriavov ap.) alebo aplikácií v spotrebnej elektronike (napr. joysticky mobilných telefónov ovládané palcom).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Joystick [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/joystick