Jovice

Text hesla

Jovice, Jólész — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji v Rožňavskej kotline na nive potoka Čremošná, 280 m n. m.; 740 obyvateľov, 23,4 % slovenskej, 69,1 % maďarskej národnosti (2017). Na nive a náplavových kužeľoch pahorkatinné odlesnené územie, na vápencovej Silickej planine s krasovými formami porasty dubovo-hrabového, na svahoch porasty bukového lesa.

Obec písomne doložená 1352 ako Pachapataka, 1427 Jolees, 1773, 1786, 1808 Jólesz, 1863 Jólész, 1873 Jolész, 1877 – 82 Jólesz, 1888 – 1913 Jólész, 1920 Jolés, 1927 – 48 Jólész, 1948 – 76, 1990 Jovice, 1976 – 90 pričlenená k mestu Rožňava.

Vznikla pravdepodobne na prelome 13. a 14. stor. na území panstva Krásna Hôrka, v 15. stor. časť vlastnili Bubekovci. V 16. stor. počas valaskej kolonizácie bola obec dosídlená. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pastierstvom, neskôr aj baníctvom. R. 1938 – 44 bola pripojená k Maďarsku.

Stavebná pamiatka: zvonica (1892); rímskokatolícky Kostol Ducha Sv. (1997); rodný dom právnika a liečebného pedagóga Andreja Chazára (*1745, †1816), ktorého zásluhou bol vo Váci 1802 otvorený prvý ústav pre hluchonemých v Uhorsku.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. júla 2018.

Jovice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jovice