Jonquière

Text hesla

Jonquière [žonkjér] — mestská štvrť a územnosprávna jednotka mesta Saguenay v Kanade v juž. časti provincie Quebec na rieke Sable (prítok Saguenay); 60-tis. obyvateľov (2014). Jonquière bola založená 1847, do 2002 samostatné mesto. Významné stredisko drevárskeho, celulózového a hutníckeho (výroba hliníka) priemyslu, ďalej chemický a energetický (hydroelektráreň na rieke Saguenay) priemysel.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 9. septembra 2018.

Jonquière [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jonquiere