Jones, Daniel

Text hesla

Jones [džouns], Daniel, 12. 9. 1881 Londýn – 4. 12. 1967 Gerrards Cross, Buckinghamshire — britský jazykovedec, fonetik. R. 1921 – 49 profesor na University College v Londýne. Ako jeden z prvých bádateľov sa zaoberal intonačným priebehom reči v rôznych (aj exotických) jazykoch. Niektorými autormi je považovaný za spolutvorcu pojmu fonéma, ktorú definoval ako súbor realizácií (kombinatórnych variantov) zvuku patriacich do jedného typu (rodiny). Tvorca tzv. kardinálnych vokálov, ktoré zaujímajú základné a zároveň krajné pozície v ním navrhnutom vokalickom štvoruholníku a vzhľadom na ktoré sa vymedzujú vokály v jednotlivých jazykoch. Zaslúžil sa o rozširovanie Medzinárodnej fonetickej abecedy. Autor prác Slovník anglickej výslovnosti (An English Pronouncing Dictionary, 1917), Fonetika angličtiny (Phonetics of English, 1950) a Fonéma: jej podstata a používanie (The Phoneme: Its Nature and Use, 1950). Člen Medzinárodnej fonetickej asociácie (International Phonetic Association, 1950 – 67 predseda).

Text hesla

Jones [džouns], Daniel, 12. 9. 1881 Londýn – 4. 12. 1967 Gerrards Cross, Buckinghamshire — britský jazykovedec, fonetik. R. 1921 – 49 profesor na University College v Londýne. Ako jeden z prvých bádateľov sa zaoberal intonačným priebehom reči v rôznych (aj exotických) jazykoch. Niektorými autormi je považovaný za spolutvorcu pojmu fonéma, ktorú definoval ako súbor realizácií (kombinatórnych variantov) zvuku patriacich do jedného typu (rodiny). Tvorca tzv. kardinálnych vokálov, ktoré zaujímajú základné a zároveň krajné pozície v ním navrhnutom vokalickom štvoruholníku a vzhľadom na ktoré sa vymedzujú vokály v jednotlivých jazykoch. Zaslúžil sa o rozširovanie Medzinárodnej fonetickej abecedy. Autor prác Slovník anglickej výslovnosti (An English Pronouncing Dictionary, 1917), Fonetika angličtiny (Phonetics of English, 1950) a Fonéma: jej podstata a používanie (The Phoneme: Its Nature and Use, 1950). Člen Medzinárodnej fonetickej asociácie (International Phonetic Association, 1950 – 67 predseda).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jones, Daniel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jones-daniel