Jokosuka

Text hesla

Jokosuka, Yokosuka — prístavné mesto v Japonsku na vých. pobreží ostrova Honšu na polostrove Miura v regióne Kantó v prefektúre Kanagawa, súčasť metropolitnej oblasti Tokia; 398-tis. obyvateľov (2018). Priemysel lodný, strojársky, automobilový (výroba automobilov Nissan), energetický (tepelná elektráreň), potravinársky (najmä spracovanie rýb), chemický, farmaceutický. Obchodný a rybársky (veľrybárska základňa) prístav.

V období Tokugawa (Edo) tam sídlil námorný úrad, ktorý kontroloval plavidlá pri plavbe do hlavného mesta Edo (dnes Tokio), 1866 boli v spolupráci s Francúzskom vybudované prvé moderné námorné doky, po 2. svetovej vojne základňa amerických námorných síl, v súčasnosti hlavná základňa japonského vojenského námorníctva. Viaceré múzeá a galérie (napr. Múzeum moderného umenia, 2007). Univerzita.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 2. septembra 2018.

Jokosuka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jokosuka