Jokkaiči

Text hesla

Jokkaiči, Yokkaichi — prístavné mesto v Japonsku na juhových. pobreží ostrova Honšu v zálive Ise (Tichý oceán) v prefektúre Mie; 310-tis. obyvateľov (2018). Priemysel keramický (výroba porcelánu banko), automobilový, elektrotechnický (výroba komponentov do počítačov), strojársky, petrochemický (rafinéria ropy), hutnícky, chemický, potravinársky (spracovanie čaju), cementársky, sklársky, textilný (bavlnársky). Obchodný prístav, cestná a železničná križovatka. Prímorské kúpeľné stredisko. Mesto sa vyvinulo z trhového miesta a v období Tokugawa (Edo) sa rozvíjalo ako poštová a prepriahacia stanica.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 1. septembra 2018.

Jokkaiči [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jokkaici