jojo

Text hesla

jojo [jap.] — detská hračka pozostávajúca z dvoch kotúčikov spojených osou, okolo ktorej je namotaný tenký povrázok na konci so slučkou. Tá sa obyčajne pripevní na prst, povrázok sa po spustení kotúčika začne samočinne odvíjať, jojo rýchlo rotuje okolo svojej osi a po odvinutí celého povrázka sa začne zotrvačnosťou navíjať naspäť. Pohyb joja sa docieľuje opakovanými jemnými pohybmi ruky zhora nadol.

Zverejnené v novembri 2013.

Jojo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jojo