JOIDES

Text hesla

JOIDES, Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling, Výbor oceánografických inštitúcií pre odber hlbinných vzoriek — združenie zástupcov pôvodne štyroch vedeckých organizácií USA (Miamská univerzita, Kolumbijská univerzita, Woods Hole Oceanographic Institution, Scripps Institution of Oceanography) založené 1964 a podieľajúce sa na vedeckom projekte výskumu oceánskeho dna nazvanom Projekt hlbokomorských vrtov (Deep See Drilling Project, DSDP), ktorého realizácia sa začala 1967 pomocou výskumnej lode Glomar Challenger. R. 1974 – 76 pristúpením Francúzska, Japonska, NSR, Spojeného kráľovstva a ZSSR získal projekt medzinárodný charakter (názov Medzinárodná etapa oceánskych vrtov, International Phase of Ocean Drilling, IPOD). R. 1985 bola Glomar Challenger nahradená loďou JOIDES Resolution (9 479 – 18 720 BRT) registrovanou v Libérii v novom projekte nazvanom Oceánsky vrtný program (Ocean Drilling Program, ODP), od 2001 Spojený oceánsky vrtný program (Integrated Ocean Drilling Program, IODP). IODP pomocou viacerých vrtných plošín a nových technológií značne rozširuje rozsah predchádzajúcich programov oceánskeho výskumu. Koncentruje sa na poznanie histórie Zeme, globálnych geodynamických procesov prostredníctvom štúdia hornín oceánskeho dna, oceánskej biosféry, podmorského života na dne oceánov i na zmenu klímy. Ide o spoluprácu medzi USA, Japonskom (od 2001 používa vlastnú výskumnú loď Čikjú Hakken, Chikyú Hakken, s nosnosťou 57 087 BRT), 17 štátmi Európy (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko) združenými (s výnimkou Belgicka, Islandu a Poľska) v Európskom konzorciu pre oceánske výskumné vŕtanie (European Consortium for Ocean Research Drilling, ECORD) a šiestimi asociovanými členmi Čínou, Kórejskou republikou, Austráliou, Novým Zélandom, Brazíliou a Indiou. Vŕtacie operácie riadia a spravujú tri organizácie IODP (v USA, Európe a v Japonsku), prostredníctvom ktorých sa aj realizujú. Získané výsledky v oblasti výskumu sedimentácie na dne oceánov, asociácií fauny, vzniku rudných ložísk, pohybu litosférických dosiek a i. sú priekopnícke a majú základný vplyv na súčasné geotektonické koncepcie, ako aj na rôzne vedné disciplíny (geológiu, geofyziku, seizmológiu, mikrobiológiu a i.).

Text hesla

JOIDES, Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling, Výbor oceánografických inštitúcií pre odber hlbinných vzoriek — združenie zástupcov pôvodne štyroch vedeckých organizácií USA (Miamská univerzita, Kolumbijská univerzita, Woods Hole Oceanographic Institution, Scripps Institution of Oceanography) založené 1964 a podieľajúce sa na vedeckom projekte výskumu oceánskeho dna nazvanom Projekt hlbokomorských vrtov (Deep See Drilling Project, DSDP), ktorého realizácia sa začala 1967 pomocou výskumnej lode Glomar Challenger. R. 1974 – 76 pristúpením Francúzska, Japonska, NSR, Spojeného kráľovstva a ZSSR získal projekt medzinárodný charakter (názov Medzinárodná etapa oceánskych vrtov, International Phase of Ocean Drilling, IPOD). R. 1985 bola Glomar Challenger nahradená loďou JOIDES Resolution (9 479 – 18 720 BRT) registrovanou v Libérii v novom projekte nazvanom Oceánsky vrtný program (Ocean Drilling Program, ODP), od 2001 Spojený oceánsky vrtný program (Integrated Ocean Drilling Program, IODP). IODP pomocou viacerých vrtných plošín a nových technológií značne rozširuje rozsah predchádzajúcich programov oceánskeho výskumu. Koncentruje sa na poznanie histórie Zeme, globálnych geodynamických procesov prostredníctvom štúdia hornín oceánskeho dna, oceánskej biosféry, podmorského života na dne oceánov i na zmenu klímy. Ide o spoluprácu medzi USA, Japonskom (od 2001 používa vlastnú výskumnú loď Čikjú Hakken, Chikyú Hakken, s nosnosťou 57 087 BRT), 17 štátmi Európy (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko) združenými (s výnimkou Belgicka, Islandu a Poľska) v Európskom konzorciu pre oceánske výskumné vŕtanie (European Consortium for Ocean Research Drilling, ECORD) a šiestimi asociovanými členmi Čínou, Kórejskou republikou, Austráliou, Novým Zélandom, Brazíliou a Indiou. Vŕtacie operácie riadia a spravujú tri organizácie IODP (v USA, Európe a v Japonsku), prostredníctvom ktorých sa aj realizujú. Získané výsledky v oblasti výskumu sedimentácie na dne oceánov, asociácií fauny, vzniku rudných ložísk, pohybu litosférických dosiek a i. sú priekopnícke a majú základný vplyv na súčasné geotektonické koncepcie, ako aj na rôzne vedné disciplíny (geológiu, geofyziku, seizmológiu, mikrobiológiu a i.).

Zverejnené v novembri 2013.

JOIDES [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/joides