Johnstonov orgán

Text hesla

Johnstonov orgán [džon-], pedicelový orgán — chordotonálny orgán uložený v druhom tykadlovom článku hmyzu. Má tvar dutého cylindra, ktorého steny tvoria obojstranne zavesené skolopídie (→ skolopáriový orgán) obklopujúce tykadlový nerv. Pravdepodobne má viacero funkcií. Pri niektorých dvojkrídlovcoch (Diptera) registruje chvenie vzduchu, pri chrobákoch z čeľade krútňavcovité (Gyrinidae) aj chvenie povrchovej blanky vody. Samčeky pomocou Johnstonovho orgánu zachytávajú určitú zvukovú frekvenciu vysielanú krídlami letiacich samičiek. Nazvaný podľa amerického prírodovedca Christophera Johnstona (*1822, †1891), ktorý ho 1855 opísal ako prvý.

Zverejnené v novembri 2013.

Johnstonov orgán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/johnstonov-organ