Johnston

Text hesla

Johnston [džon-], anglicky Johnston Atoll — atol v sev. časti Tichého oceána asi 1 330 km juhozáp. od Havaja, súčasť Menších odľahlých ostrovov USA; rozloha 2,7 km2, neobývaný (do mája 2005 tam pôsobilo okolo 1 100 amerických vojakov a civilistov). Pozostáva z ostrovov Johnston Island a Sand Island a z umelých ostrovov Akau a Hikina. Suché tropické podnebie; bez zdrojov pitnej vody; skromná vegetácia. R. 1926 vyhlásený za vtáčie útočisko, neskôr za národnú prírodnú rezerváciu, od 2009 je s príbrežnými vodami (celkové územie 276,6 km2) súčasťou národnej pamiatky Pacific Remote Islands Marine National Monument. Nazvaný podľa anglického námorného kapitána Charlesa Jamesa Johnstona, ktorý ho 1807 údajne objavil. V marci 1858 obsadený USA na základe zákona o guánových ostrovoch (Guano Islands Act, 1856; podľa neho akýkoľvek ostrov s ložiskami guána, ktorý bol objavený občanom USA, obsadený nenásilným spôsobom, nepatril v tom čase pod jurisdikciu iného štátu a nemal obyvateľov iných národností, môže pripadnúť USA), v júli 1858 anektovaný Havajským kráľovstvom, od 1898 definitívne patrí USA. V 50. – 60. rokoch 20. stor. bol využívaný na testovanie jadrových zbraní a do 2000 na uskladňovanie a zneškodňovanie chemických a biologických zbraní.

Zverejnené v novembri 2013.

Johnston [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/johnston