Johnson City

Text hesla

Johnson City [džon- siti] — mesto v USA v štáte Tennessee v medzihorskej doline Apalačských vrchov; 67-tis. obyvateľov, aglomerácia 508-tis. obyvateľov (2016). Priemysel elektrotechnický, textilný, chemický, jemnej mechaniky, potravinársky. Stredisko obchodu s poľnohospodárskymi produktmi. V blízkosti vápencové kameňolomy. Cestná križovatka, letisko.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 9. septembra 2018.

Johnson City [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/johnson-city