Joensuu

Text hesla

Joensuu [-sú] — mesto vo Fínsku na brehu jazera Pyhäselkä asi 80 km od hranice s Ruskom, administratívne stredisko regiónu Severná Karélia; 76-tis. obyvateľov (2018). Priemysel strojársky (výroba lesných strojov), drevársky, potravinársky. Cestný a železničný uzol, prístav na jazere. Centrum oblasti, v ktorej je lesníctvo významným a tradičným priemyselným odvetvím (prezývané hlavné mesto lesníctva v Európe), sídlo medzinárodnej organizácie Európsky lesný inštitút (angl. European Forest Institute) a viacerých inštitúcií venujúcich sa tomuto odvetviu.

Mesto vzniklo pravdepodobne v 17. stor., oficiálne ho však založil 1848 ruský cár Mikuláš I. V 19. stor. priemyselné a obchodné centrum, rozvíjať sa začalo najmä po 2. svetovej vojne.

Stavebné pamiatky: v centre mesta (Keskusta) zachovaná pôvodná drevená obytná architektúra, väčšina súčasných stavieb vznikla v modernom štýle v 2. polovici 20. – začiatkom 21. stor.; evanjelický neogotický kostol (1900 – 03), radnica (1909 – 14, podľa návrhu E. Saarinena), ortodoxný Chrám sv. Mikuláša (1887). Univerzita (založená 2010 zlúčením viacerých univerzít). Múzeá (etnograficko-historické Múzeum Severnej Karélie), v blízkosti mesta vojenské múzeum v prírode (systém obranných bunkrov z 2. svetovej vojny).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 6. septembra 2018.

Joensuu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/joensuu