JMA stupnica

Text hesla

JMA stupnica, japonsky Kišó-čó šindo kaikjú — stupnica Japonskej meteorologickej agentúry (JMA, japonsky Kišó-čó) používaná v Japonsku na charakterizovanie seizmického pohybu. Pôvodne (od 1884) mala 4 stupne (0 až 3), od 1898 8 stupňov (0 až 7). Po ničivom zemetrasení 17. januára 1995 v Kóbe boli 1996 stupne 5 a 6 rozdelené, takže súčasná stupnica rozoznáva 10 úrovní seizmického pohybu v jednotkách šindo. Okrem štandardných seizmometrov sú na území Japonska rozmiestnené aj merače seizmickej intenzity, ktoré vnímajú seizmický pohyb podobne ako seizmometre, pomocou predpísaného algoritmu však priamo určujú stupeň seizmickej intenzity. Každý stupeň charakterizuje seizmický pohyb na danom mieste pomocou účinkov, ktoré môže mať tento pohyb na ľudí, predmety, stavebné objekty, budovy a prírodu. Stupeň 0 zodpovedá otrasom, ktoré ľudia nie sú schopní vnímať, najvyšší stupeň (7) najsilnejším otrasom.

Zverejnené v novembri 2013.

JMA stupnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jma-stupnica