Jeznik Koghbaci

Text hesla

Jeznik Koghbaci, okolo 374 – 380 Koghb, dnes Tuzluca, provincia Iğdır, vých. Turecko — 450 — arménsky filozof a apologetický teológ. O jeho živote sa zachovalo iba málo údajov. Bol žiakom Sahaka Veľkého a Mesropa Maštoca. R. 427 pravdepodobne odišiel najprv do Edessy (dnes Şanlıurfa, Turecko), potom do Byzancie, aby sa zdokonalil v sýrskom a gréckom jazyku. Po efezskom koncile (431) sa vrátil späť do vlasti. Neskôr sa stal biskupom v niekdajšom kultovom centre Bagavan (sev. od Vanského jazera, v historickej oblasti Bagrevand, dnes v provincii Ağrı vo vých. Turecku). Patril medzi tzv. svätých prekladateľov (bolo ich asi 100, v Arménskej apoštolskej cirkvi majú svoj sviatok), ktorí prekladali texty Biblie. Autor viacerých apologetických diel, v ktorých vyvracal názory gréckych filozofov i arménske ľudové povery. Vo svojom najvýznamnejšom zachovanom diele, ktoré bolo od 18. stor. viackrát vydané pod rôznymi názvami, napr. Vyvrátenie heréz (Jeghts aghandnoc, 1763, 1825, 1850, fr. 1850, rus. 1858), a ktoré je apologetikou kresťanskej náuky, argumentuje proti zoroastrizmu, kresťanským herézam, gnosticizmu i proti pohanským predstavám.

Zverejnené v novembri 2013.

Jeznik Koghbaci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jeznik-koghbaci