ježkovanie

Text hesla

ježkovanie — obrábanie pôdy klincovými valcami, ktorého cieľom je drobenie hrúd po orbe alebo rozrušovanie pôdneho prísušku pri ošetrovaní porastov; → valcovanie pôdy.

Zverejnené v novembri 2013.

Ježkovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jezkovanie