Ježdík, Theodor

Text hesla

Ježdík, Theodor, 9. 11. 1889 Kladno – 27. 2. 1967 Praha — český hydrotechnik. R. 1912 – 15 sa podieľal na melioračných a regulačných stavbách na riekach Cidlina a Doubravka, 1915 – 18 slúžil v rakúsko-uhorskej armáde, 1919 – 28 pôsobil v Českom zemskom správnom výbore (oddelenie na využitie vodnej energie) v Prahe, 1925 – 28 na hospodárskej akadémii v Poděbradoch, od 1921 na Českom vysokom učení technickom (1955 – 60 rektor); 1934 profesor, 1952 akademik ČSAV. Zaoberal sa hydrotechnikou, najmä stavbami vodných nádrží, mostov a lanoviek, využitím vodnej energie, ako aj riešeniami vodohospodárskych problémov takmer všetkých významných vodných diel v Československu (Slapy, Lipno, Orlík, Oravská priehrada) a viacerých v zahraničí, napr. v bývalej Juhoslávii, v Rumunsku a Iráne. Najvýznamnejšie diela: Řešení propustí (1924), Grafické metody ve vodním hospodářství (1948), Statická řešení zděných přehrad (1957), Technický slovník naučný (1927 – 49, spoluautor), Vegetační problémy při budování vodních děl (1964). Od 1954 člen a neskôr funkcionár Českej matice technickej, nositeľ viacerých vyznamenaní.

Zverejnené v novembri 2013.

Ježdík, Theodor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jezdik-theodor