Jeszenszky, Géza

Text hesla

Jeszenszky [-senski], Géza, 10. 11. 1941 Budapešť — maďarský politik a historik. Pre účasť na tzv. tichej demonštrácii (začiatkom → maďarského protikomunistického povstania 1956) počas štúdia na strednej škole (ako 15-ročný) nemohol spočiatku študovať na vysokej škole, pracoval ako pomocný robotník. R. 1961 – 66 študoval históriu a anglický jazyk na Univerzite L. Eötvösa (Eötvös Loránd Tudományegyetem) v Budapešti, potom učil na strednej škole, neskôr pracoval v Krajinskej Séčéniho knižnici, od 1976 pôsobil na univerzite v Budapešti. Po získaní Fulbrightovho štipendia prednášal 1984 – 86 na Kalifornskej univerzite v Los Angeles a v Santa Barbare. Zakladajúci člen Maďarského demokratického fóra (1988), po demokratických zmenách 1989 sa ako prvý minister zahraničných vecí vo vláde J. Antalla (1990 – 94) orientoval na postupné začleňovanie Maďarska do euroatlantických štruktúr a na spoluprácu stredoeurópskych krajín v rámci Vyšehradskej skupiny. Po parlamentných voľbách 1994 pôsobil v opozícii. R. 1995 bol zvolený za predsedu maďarskej Atlantickej rady. Po vnútorných nezhodách v Maďarskom demokratickom fóre zo strany vystúpil a stal sa spoluzakladateľom Maďarskej demokratickej ľudovej strany (1996). R. 1998 – 2002 veľvyslanec vo Washingtone. Od septembra 2002 pôsobí na Korvínovej univerzite v Budapešti (Budapesti Corvinus Egyetem) a súčasne ako hosťujúci profesor na viacerých zahraničných univerzitách. Zaoberá sa históriou a medzinárodnými vzťahmi, autor viacerých odborných prác z novodobej histórie Maďarska a z oblasti medzinárodných vzťahov. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v novembri 2013.

Jeszenszky, Géza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jeszenszky-geza