Jesiľ

Text hesla

Jesiľ, kazašsky Esil, medzinárodný prepis Esil’ — mesto v Kazachstane v Akmolskej oblasti, 11-tis. obyvateľov (2017). Priemysel strojársky, potravinársky, stavebných materiálov. Železničný uzol. Založené koncom 19. a začiatkom 20. stor. ukrajinskými presídlencami. Od 1963 mesto.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 29. júla 2018.

Jesiľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jesil