Jesenák, Ján

Text hesla

Jesenák, Ján, 8. 1. 1927 Budapešť – 21. 7. 2006 Bratislava — slovenský stavebný odborník. Od 1952 pôsobil na Stavebnej fakulte STU v Bratislave; 1987 prof. Venoval sa geotechnologickému modelovaniu, najmä spolupôsobeniu stavebných objektov a okolitého geologického prostredia i geomechanike. Spoluautor celoštátnej vysokoškolskej učebnice Mechanika zemín (1970).

Zverejnené v novembri 2013.

Jesenák, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jesenak-jan