Jererujk

Text hesla

Jererujk — historická lokalita v blízkosti obce Ani-Pemza v západnom Arménsku neďaleko hranice s Tureckom (asi 10 km od tureckého mesta Ani) s ruinami ranokresťanskej baziliky predstavujúcej významný príklad arménskej architektúry. Stavba vznikla pravdepodobne v 5. stor., začiatkom 6. stor. bola úplne prestavaná, zreštaurovaná v 10. stor., v 1. polovici 11. a v 1. polovici 13. stor. Podľa arménskeho nápisu zo 7. stor. bola pôvodne zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi (arménsky Surb Karapet, t. j. v prenesenom význame predchodca). Trojloďová bazilika stála na stupňovitom pódiu, mala dva vstupné portály s portikmi a dvojvežovú západnú fasádu s predstavaným zaklenutým nartexom. Hlavná loď bola ukončená polkruhovou apsidou zaklenutou konchou, vnútorný priestor bol arkádami rozdelený na lode. Viaceré architektonické formy i dekor poukazujú na priamy vplyv súdobej sýrskej ranokresťanskej architektúry. Chrám bol odkrytý 1908 počas archeologického výskumu, reštaurovaný 1928 a po 1987.

Text hesla

Jererujk — historická lokalita v blízkosti obce Ani-Pemza v západnom Arménsku neďaleko hranice s Tureckom (asi 10 km od tureckého mesta Ani) s ruinami ranokresťanskej baziliky predstavujúcej významný príklad arménskej architektúry. Stavba vznikla pravdepodobne v 5. stor., začiatkom 6. stor. bola úplne prestavaná, zreštaurovaná v 10. stor., v 1. polovici 11. a v 1. polovici 13. stor. Podľa arménskeho nápisu zo 7. stor. bola pôvodne zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi (arménsky Surb Karapet, t. j. v prenesenom význame predchodca). Trojloďová bazilika stála na stupňovitom pódiu, mala dva vstupné portály s portikmi a dvojvežovú západnú fasádu s predstavaným zaklenutým nartexom. Hlavná loď bola ukončená polkruhovou apsidou zaklenutou konchou, vnútorný priestor bol arkádami rozdelený na lode. Viaceré architektonické formy i dekor poukazujú na priamy vplyv súdobej sýrskej ranokresťanskej architektúry. Chrám bol odkrytý 1908 počas archeologického výskumu, reštaurovaný 1928 a po 1987.

Zverejnené v novembri 2013.

Jererujk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jererujk