Jereová, Hilda

Text hesla

Jereová [že-] (Jerea), Hilda, 17. 3. 1916 Iaşi – 14. 5. 1980 Bukurešť — rumunská skladateľka a klaviristka. R. 1929 – 35 študovala na konzervatóriu v Bukurešti kompozíciu u M. Joru a klavír u Florice Musicescuovej (*1887, †1969), neskôr v Paríži a Budapešti. R. 1936 začala koncertovať, 1942 – 44 pôsobila na umeleckej škole a 1948 – 49 na Hudobnej akadémii v Bukurešti. R. 1949 – 52 tajomníčka Zväzu rumunských skladateľov. R. 1965 založila komorný orchester Musica Nova pre avantgardnú hudbu v Bukurešti a stala sa jeho dirigentkou. Autorka klavírnych, komorných a iných skladieb, napr. Sonáta pre klavír (1934), Suita în stil românesc (1939), Dansuri româneşti pre husle a klavír (1946) a Koncert pre klavír a orchester (1946), ako aj baletov Haiducii (1956) a Casa Bernardei Alba (1966). Jej najvýznamnejším dielom je oratórium Sub soarele păcii (1951).

Zverejnené v novembri 2013.

Jereová, Hilda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jereova-hilda