Jeřábková, Jarmila

Text hesla

Jeřábková, Jarmila, 8. 3. 1912 Praha – 21. 3. 1989 tamže — česká tanečnica, choreografka a pedagogička. R. 1929 – 32 absolvovala tanečné kurzy v škole E. Duncanovej na zámku Klessheim pri Salzburgu, následne počas dvojročného pôsobenia tejto školy v Prahe už bola asistentkou E. Duncanovej, ktorá ju 1935 – 37 poverila vedením letných kurzov. R. 1937 – 59 Jeřábková viedla v Prahe vlastné tanečné štúdio s názvom Škola uměleckého tance Jarmily Jeřábkové založena za osobního řízení Elizabethy Duncanové. Predstaviteľka novodobých tanečných tendencií, tvorkyňa ojedinelého systému v pedagogike tanca v Čechách založeného na metódach a filozofii I. Duncanovej, zakladateľka českého duncanizmu. Od 1931 vystupovala ako sólistka, 1935 založila tanečnú skupinu, s ktorou účinkovala i v zahraničí a 1935 – 46 s ňou uviedla tri celovečerné programy, pre ktoré vytvorila choreografie na hudbu českých autorov (napr. Slovanské tance a Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka). Keďže komunistický režim považoval novodobé tanečné smery za nevhodné, v 50. rokoch 20. stor. sa Jeřábková venovala pedagogickej činnosti, ako lektorka v oblasti školstva i športu vypracúvala 1956 – 57 osnovy telesnej výchovy na školách a začiatkom 60. rokov spolupracovala s Jarmilou Kröschlovou (*1893, †1983) na novej koncepcii celoštátnych osnov estetickej výchovy pre kurzy v osvetových zariadeniach i pre ľudovoumelecké školy. K choreografickej tvorbe sa vrátila v 60. rokoch 20. stor., 1967 založila Skupinu Jarmily Jeřábkové, s ktorou usporiadala v Prahe tri celovečerné predstavenia pod názvom Večer tanečních a pohybových studií (1969, 1970, 1972). Autorka publikácie Taneční průprava (1979). Je podľa nej nazvaná cena (ustanovená 1999), ktorá sa od 2007 udeľuje v rámci medzinárodného festivalu súčasného tanca (Festival nové Evropy) v Prahe v odbore choreografia súčasného tanca a tanečného divadla.

Zverejnené v novembri 2013.

Jeřábková, Jarmila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jerabkova-jarmila