Jeřábek, Bedřich

Text hesla

Jeřábek, Bedřich, 16. 1. 1883 Vrbová Lhota, okres Nymburk – 21. 1. 1933 Praha — český herec, režisér a divadelný riaditeľ, prvý riaditeľ SND v Bratislave. Od 1909 viedol v Čechách viaceré divadelné spoločnosti. Ako riaditeľ Východočeského divadla podnikol v lete 1919 s ansámblom zájazd na Slovensko, na jeseň 1919 ich angažovalo Družstvo SND a 1. 3. 1920 začali pôsobiť v Bratislave pod názvom Slovenské národné divadlo. Jeřábek kládol dôraz skôr na podnikateľské a organizačné aspekty, než na kreovanie umeleckého profilu divadla. V apríli 1922 bol pre finančné problémy odvolaný a vrátil sa do českých divadiel (Plzeň, Praha, České Budějovice).

Zverejnené v novembri 2013.

Jeřábek, Bedřich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jerabek-bedrich