Jenisejská pahorkatina

Text hesla

Jenisejská pahorkatina, rus. Jenisejskij kriaž, medzinárodný prepis Enisejskij krjaž — juhozáp. časť Stredosibírskej plošiny na juhu ázijskej časti Ruska v Krasnojarskom kraji rozprestierajúca sa pozdĺž pravého brehu Jeniseja medzi jeho prítokmi Podkamenná Tunguzka na severe a riekou Kan na juhu; dĺžka okolo 700 km. Budovaná rulami, kryštalickými bridlicami, vápencami a intrúziami granitov. Reliéf má stredohorský charakter, svahy sú rozčlenené sieťou dolín, vrcholové časti sú hladko modelované, maximálna výška 1 104 m n. m. Na svahoch ihličnaté lesy s prevahou jedle. Ložiská rúd zlata a železa, magnezitu a bauxitov.

Zverejnené v novembri 2013.

Jenisejská pahorkatina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jenisejska-pahorkatina