Jenčík, Joe

Text hesla

Jenčík, Joe, vlastným menom Josef, 22. 10. 1893 Praha – 10. 5. 1945 tamže — český tanečník, choreograf, herec a scenárista. Žiak A. Viscusiho, s ktorého baletnou skupinou tancoval v Londýne (1912 – 13) a vo Viedni (1914). Najvýznamnejší choreograf medzivojnového obdobia v Čechách. Hľadal nové cesty rozvoja tanečného umenia, využíval prvky akrobatiky a výrazového i ľudového tanca, presadzoval myšlienku českého národného baletu, zakladateľ českého moderného profesionálneho tanca. R. 1913 pôsobil v Balete Národného divadla v Prahe (odišiel pre nezhody s A. Bergerom), 1914 v Divadle na Vinohradech. Od 1918 kabaretný i revuálny tanečník a choreograf na pražských i zahraničných činoherných, operných a operetných scénach, 1928 – 30 umelecký riaditeľ a choreograf kabaretu v pražskej Lucerne. Zakladateľ dievčenskej tanečnej skupiny Jenčíkovy Girls (1928 – 36) pôsobiacej v Lucerne a v Osvobozenom divadle. Od 1927 hosťoval v Národnom divadle v Prahe, najskôr v činohre, neskôr i v balete, 1937 – 43 stály choreograf a baletný majster Baletu Národného divadla. Autor množstva choreografií pre činohru (70), operu (50), operetu (20), revue (30), pantomímu (10) i pre balet, napr. Signorina Gioventù (1930), Uspávač (1932), Špalíček (1933), Maličkosti (1937), Čert na vesnici (1938), Hračková skříňka (1939), Král Lávra (1940), Lašské tance (1940) a Krysař (1942), ako aj tanečných scén (100) a akrobatických tancov, napr. Danse macabre, Apačský tanec, Danse brutale a Tanec s mrtvou. Vytvoril aj davové choreografie, napr. Nová Oresteia (1923, v Průmyslovom paláci na Výstavišti v Prahe) a Prací k svobodě (1927, na 2. robotníckej olympiáde). Spolupracoval s českým filmom (36 filmových choreografií). Autor odborných prác a teoretických úvah Tanec a jeho tváření (1926) a Anita Berberová (1930) i posmrtne vydaných diel Taneční letopisy (1946) a Skoky do prázdna (1947, obidve vydal J. Reimoser). Napísal autobiografické romány Zloděj kroků (1935), Omyl Mea Mara Indry (1944) a Byly ztráty na mrtvých (1948).

Text hesla

Jenčík, Joe, vlastným menom Josef, 22. 10. 1893 Praha – 10. 5. 1945 tamže — český tanečník, choreograf, herec a scenárista. Žiak A. Viscusiho, s ktorého baletnou skupinou tancoval v Londýne (1912 – 13) a vo Viedni (1914). Najvýznamnejší choreograf medzivojnového obdobia v Čechách. Hľadal nové cesty rozvoja tanečného umenia, využíval prvky akrobatiky a výrazového i ľudového tanca, presadzoval myšlienku českého národného baletu, zakladateľ českého moderného profesionálneho tanca. R. 1913 pôsobil v Balete Národného divadla v Prahe (odišiel pre nezhody s A. Bergerom), 1914 v Divadle na Vinohradech. Od 1918 kabaretný i revuálny tanečník a choreograf na pražských i zahraničných činoherných, operných a operetných scénach, 1928 – 30 umelecký riaditeľ a choreograf kabaretu v pražskej Lucerne. Zakladateľ dievčenskej tanečnej skupiny Jenčíkovy Girls (1928 – 36) pôsobiacej v Lucerne a v Osvobozenom divadle. Od 1927 hosťoval v Národnom divadle v Prahe, najskôr v činohre, neskôr i v balete, 1937 – 43 stály choreograf a baletný majster Baletu Národného divadla. Autor množstva choreografií pre činohru (70), operu (50), operetu (20), revue (30), pantomímu (10) i pre balet, napr. Signorina Gioventù (1930), Uspávač (1932), Špalíček (1933), Maličkosti (1937), Čert na vesnici (1938), Hračková skříňka (1939), Král Lávra (1940), Lašské tance (1940) a Krysař (1942), ako aj tanečných scén (100) a akrobatických tancov, napr. Danse macabre, Apačský tanec, Danse brutale a Tanec s mrtvou. Vytvoril aj davové choreografie, napr. Nová Oresteia (1923, v Průmyslovom paláci na Výstavišti v Prahe) a Prací k svobodě (1927, na 2. robotníckej olympiáde). Spolupracoval s českým filmom (36 filmových choreografií). Autor odborných prác a teoretických úvah Tanec a jeho tváření (1926) a Anita Berberová (1930) i posmrtne vydaných diel Taneční letopisy (1946) a Skoky do prázdna (1947, obidve vydal J. Reimoser). Napísal autobiografické romány Zloděj kroků (1935), Omyl Mea Mara Indry (1944) a Byly ztráty na mrtvých (1948).

Zverejnené v novembri 2013.

Jenčík, Joe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jencik-joe