Jen-ťi

Text hesla

Jen-ťi, Yanji, kórejsky Jon-gil — mesto v severovýchodnej Číne v provincii Ťi-lin v blízkosti hranice s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, administratívne stredisko kórejského autonómneho okruhu Jen-pien (Yanbian); 506-tis. obyvateľov (2012). Priemysel strojársky, drevársky, chemický, farmaceutický, keramický, textilný, potravinársky. Dopravná križovatka, medzinárodné letisko. Mesto založené v 19. stor. V súčasnosti centrum cezhraničného obchodu s KĽDR, ktorá tam spolu s Taiwanom začiatkom 21. stor. investovala do viacerých nových priemyselných podnikov. Sídlo Jenpienskej univerzity (1949) zameranej najmä na vzdelávanie kórejskej národnostnej menšiny.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 19. júla 2018.

Jen-ťi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jen-ti-0